Bestyrelse

Andelsboligforeningen

Ørnesæde 1, Havdrup

Bestyrelse

Formand
Lene Olsen


25 56 35 33

kvinden299@Hotmail.com


AdministratorNæstformand
Frank Meyermeyer@flimmernet.dk


Revision
Finn Jensen


40 11 64 18

Finn@havdrup.dk


Bestyrelses-medlem


Marianne Thorsen
Bestyrelses-medlem


Martin MadsenANDELSBOLIGFORENINGEN

Ørnesæde 1, Havdrup