Bestyrelse

Andelsboligforeningen

Ørnesæde 1, Havdrup

Bestyrelse

Formand
Lene Olsen


25 56 35 33

kvinden299@Hotmail.com


AdministratorConnla administration

Brian C. Petersen.


32 10 00 10.

Næstformand
Marianne Thorsen


22 74 18 56

1102.m.thorsen@gmail.com

Revision
CTM Revision
Bestyrelses-medlem


Stig Jensen
Bestyrelses-medlem


Martin MadsenANDELSBOLIGFORENINGEN

Ørnesæde 1, Havdrup